ANMÄLAN

ANMÄLNINGSFORMULÄR

 
Nej, tack
ja, för dagar under kurs
ja, för dagar under kurs samt natt innan kurs (för den som anländer dagen innan)
 
 
 
 
 
 
 
 
Ej ST-läkare
2008:17
2015:8
 
 
 
Jag har fått godkänt av min studierektor och/eller arbetsgivare och/eller annan fakturamottagare att gå denna kurs.
Jag har ännu ej fått godkänt att gå denna kurs men kommer att i direkt anslutning till denna anmälan söka tillstånd.
Annat alternativ, förtydliga nedan under rubriken "meddelande".
 
 
Ja
Nej
 
Jag godkänner
 
 
 

Hörnåkersvägen 6

183 65 TÄBY

010-177 97 00

© Copyright Trivius AB 2019. All Rights Reserved.