DoktorsDialoger 1, 8, 15, 22, 29 SEPTEMBER

Starta upp höstterminen med att reflektera tillsammans med kollegor i DoktorsDialoger Digitalt  


1, 8, 15, 22, 29 September