OM OSS

Trivius är ett utbildningsföretag som levererar kurser riktade till läkare som genomgår sin

ST-utbildning, specialistläkare, handledare och studierektorer inom samtliga specialiteter.

Företaget levererar kurser för ST-läkare enligt Socialstyrelsens föreskrifter grundad på forskningsbaserad kunskap och aktuell kurslitteratur.


Företagets mål: Leverera kvalitetssäkra, evidensbaserade, effektiva och högkvalitativa kurser,

med avsikt att stärka läkaren med reellt kunnande i sitt yrkesutövande.


"Vårt mål är att våra kursdeltagare skall gå hem från en kurs fyllda av inspiration och konkreta verktyg för att utvecklas och bli tryggare i sin läkarroll. Våra kurser skall inte vara något man sitter igenom men inte heller något där man tvingas in i meningslösa, klämkäcka aktiviteter. Vi jobbar fokuserat, effektivt med forskningsbaserad fakta som bas, och har roligt under tiden".

Petra Flemmingsdotter Rylander 

VD, Kursansvarig

Marie Lindblom

VD-assistent, kursadministratör


Nedan finner du några av våra kursledare och föreläsare

Fia-Lotta Pipping

Leg. läkare

Specialist i allmänmedicin

Tidigare studierektor Gotland

Sofia Edström

Leg. läkare

Specialist i allmänmedicin


Aurelija Dubicke

Leg. läkare

Specialist i allmänmedicin, PhD


Elisabet Loveflo

Leg. sjuksköterska

Specialist Barnhälsovård


Gustav Soler

Leg. läkare

Specialist i Allmänmedicin

Oskar Smede

Leg. läkare

Specialist i allmänmedicin

Andreas Brink

Leg. läkare

ST-läkare allmänmedicin

Officer och ledarskapsutbildare inom försvarsmakten.

Viktoria Dixon

Leg. läkare

Specialist i Pediatrik

Daniel Fahroudi

Leg. läkare, ST-läkare i allmänmedicin, tidigare ST-läkare i ögonsjukdomar

Janna Fredriksson

Specialist Allmänmedicin, Gynekologi och Obstetrik.