OM OSS

Eva-Lotta Blomqvist VD, Kursansvarig

Trivius AB är ett utbildningsföretag som levererar kurser som riktar sig till läkare som genomgår sin ST-utbildning, specialistläkare, handledare och studierektorer inom samtliga specialiteter. Företaget levererar kurser för ST-läkare enligt Socialstyrelsens föreskrifter efter forskningsbaserad kunskap och med aktuell kurslitteratur som bas.


Företagets mål: att leverera kvalitetssäkra, evidensbaserade, effektiva och högkvalitativa kurser, med avsikt att stärka läkaren med reellt kunnande i sitt yrkesutövande.


Ansvarig för kursutbudet är Eva-Lotta Blomqvist som är folkhälsovetare med examen från Karolinska Institutet. Hon har även studerat psykologi och kommunikation samt är utbildad coach. Hon har arbetat hälsofrämjande med barn och ungdomar både i Sverige och Finland. Sedan 2012 har hon arbetat som certifierad företagstränare på det internationella utbildningsföretaget Miller Heiman Group/Achieve Global, som levererar kurser inom ledarskap, kommunikation, service och säljträning till företag världen över. 


"Vårt mål är att våra kursdeltagare skall gå hem från en kurs fyllda av inspiration och konkreta verktyg för att utvecklas och bli ännu bättre i sin läkarroll. Våra kurser skall inte vara något man sitter igenom men inte heller något där man tvingas in i meningslösa, klämkäcka aktiviteter. Vi jobbar fokuserat, effektivt med forskningsbaserad fakta som bas, och har roligt under tiden".

Marie Lindblom

VD-assistent


Fia-Lotta Pipping

Leg. läkare

Specialist i allmänmedicin

Tidigare studierektor GotlandSofia Edström

Leg. läkare

Specialist i allmänmedicin


Aurelija Dubicke

Leg. läkare

Specialist i allmänmedicin, PhD


Elisabet Loveflo

Leg. sjuksköterska

Specialist Barnhälsovård


Gustav Soler

Leg. läkare

Specialist i Allmänmedicin

Hanna Hammarberg

Leg. läkare

Specialist i allmänmedicinOskar Smede

Leg. läkare

Specialist i allmänmedicin
Andreas Brink

Leg. läkare

ST-läkare allmänmedicin

Officer och ledarskapsutbildare inom försvarsmakten.

Gabriel Lagercrantz

Leg. läkare

Specialist allmänmedicin


Viktoria Dixon

Leg. läkare

Specialist i Pediatrik


Marcela Ewing

Med. doktor

Specialistläkare i allmänmedicin 

och onkologi


Carl Swartling

Leg. läkare

Specialist i dermatologi 

Docent och överläkare på Kungsholmens hudklinik


Daniel Fahroudi

Leg. läkare, ST-läkare i allmänmedicin, tidigare ST-läkare i ögonsjukdomar

Frestavägen 6

187 70 TÄBY

010-177 97 00

© Copyright Trivius AB 2019. All Rights Reserved.