KURSKALENDER


 Kurskatalog


Bokningsregler och villkor

Bokningsbekräftelse

Bekräftelse på kursbokning skickas senast nästkommande vardag. Med undantag för semestrar då det kan ta ytterligare några dagar.


Ångerrätt 
Enligt lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler har du möjlighet att ångra din kursanmälan inom 14 dagar från dag då vi bekräftat din anmälan (ångerfristen). 
Om du ångrar dig under ångerfristen kommer vi att återbetala den kursavgift som vi har mottagit från dig. 
Om kursen inleds under ångerfristen innebär din kursanmälan att du begär att kursen ska påbörjas under ångerfristen samt avböjer ångerfristen. 

 

Avbeställning efter ångerfristen 

Efter att ångerfristen löpt ut är din ångerrätt förbrukad. Du har dock fortfarande möjlighet att avbeställa kursen enligt nedanstående regler efter att ångerrätten förfallit. 

Avboknings och ombokningsregler 

Anmälan är bindande så snart Trivius har skickat en bekräftelse på att deltagaren antagits på utbildningen. Avbokning ska alltid ske skriftligt till Trivius. Vid avbokning mindre än en månad före kursstart ska beställaren ersätta Trivius med 100 % av kursavgiften. 

 

Betalningsvillkor 

All betalning sker via faktura. Betalningsvillkor 30 dagar. Kursavgiften ska betalas innan kursstart

Kunden ansvarar för att uppge korrekta fakturauppgifter vid beställning. Om betalning inte inkommer i tid skickas betalningspåminnelse med påminnelseavgift och dröjsmålsränta. Dröjer betalningen ytterligare skickas inkassokrav. 

Betalningsvillkor

Betalning av kursavgiften ska ske i enlighet med de villkor som anges i den kursspecifika informationen och i din anmälningsbekräftelse.

Vid utebliven eller försenad betalning äger vi rätt att debitera avgifter och dröjsmålsränta enligt lag. 

Kursavgift skall alltid vara inbetald i sin helhet minst 30 dagar innan kursen påbörjas, om inte särskilda skäl föreligger som överenskommits med oss. 

Om vi tvingas ställa in kursen eller utbildningen betalas hela kursavgiften, inklusive anmälningsavgiften tillbaka till fullo. 


Trivius AB förbehåller sig rätten att ställa in kurs p.g.a. för få anmälningar.


Faktureringsadress kan för ST-läkare återfinnas på ST-forum.