KURSKALENDER

VÅRA KURSER (klicka på respektive kurs för mer info och för att komma till anmälningsformuläret)

BOKNINGSREGLER


Bekräftelse på anmälan fås via e-post efter skickat bokningsformulär (kan dröja något dygn).

Detta är ingen garanti för att plats erhållits på önskad kurs utan endast ett kvitto på att anmälan gjorts.


Plats på vald kurs har erhållits först när detta bekräftats via e-post.


Anmälan är att betrakta som bindande. Vid återbud senare än fyra veckor innan kursstart ska hela kursavgiften betalas.

Kursplats får överlåtas till annan deltagare.


Kursavgiften ska betalas innan kursstart. Faktura samt kursinformation skickas till kursdeltagarna senast en månad innan kursstart.


Trivius AB förbehåller sig rätten att ställa in kurs p.g.a. för få anmälningar.


Faktureringsadress kan för ST-läkare återfinnas på ST-forum.

Hörnåkersvägen 6

183 65 TÄBY

010-177 97 00

© Copyright Trivius AB 2019. All Rights Reserved.